Koostöö MTÜ Continuous Action’iga

Antud projekti tegevus oli suunatud peamiselt kahele valdkonnale

  • kogemuse disain hariduses – innovatiivne lähenemine mitteformaalse õppimisega seoses;
  • disainimõtlemise ja -protsessi rakendamine sotsiaalsete probleemide ja väljakutsete lahendamisel.


DesignLab_ORISSA koordineerivaks organisatsiooniks oli  MTÜ Continuous Action, Eestist ja koolituspartneriks oli Taani organisatsioon INDEX: Design to Improve Life®. Teisteks partneriteks olid Bakul Foundation Indiast ja Children Nepal Nepaalist. Põhikoolitus leidis aset Indias ning osalejate järeltegevused oma riigis ja tegevusvaldkonnas.

Rohkem informatsiooni antud projekti kohta leiab kodulehelt designlab.ee

Vaata ka Projektiraamat, DIY* -poster ja kokkuvõtvat filmi:

DesigLab_Orissa projekti kaasrahastasid Euroopa Komisjon programmist Euroopa Noored ja EV Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.