Lähtuvalt oma haridusest ja töökogemustest nimetan ennast ka KOGEMUSTE DISAINERIKS.

Väga suur osa tänapäeva toodetest ja teenustest on mittemateriaalne, mida ei ole võimalik näha, katsuda, kuid on olemas, kui teenuseid ja tooteid kasutame.

Minu töö eesmärk on aidata luua kogemusi, mis omavad tähendust ja pakuvad elamusi.

Kui varasemalt on disaini enamasti käsitletud ainult esteetilisest küljest, siis täna tuntakse üha enam huvi disaini strateegilise poole vastu, mis aitaks eristuda ja konkurentidega võistelda.

Tegevus “disainima” tähendab hoolikalt ettevalmistatud protsessi, mis viib konkreetse vajaduse lahenduseni. Disainida tähendab planeerida ja kujundada ideid, need läbi testida ning lõpuks teostada. Disaineri jaoks on oluline kasutaja ja tema vajadused ning unistused. Samuti keskkond, võimalused, jätkusuutlikkus ning loomulkult ka innovatsioon. Disainerid kasutavad oma töös erinevaid lähenemisi, mida on kasulik integreerida ja rakendada ka teistes valdkondades. Minu tugevuseks on samuti teadmised, kogemused psühholoogia ja arengutoetamise valdkonnast.

Arenguprotsesside suunamisel kasutan INTEGREERITUD LÄHENEMIST psühholoogiast, organisatsioonikäitumisest, strateegilisest juhtimisest, pedagoogikast, adragoogikast, disainiprotsessist ja –juhtimisest (sh teenuste disain, kasutaja(inimese)keskne lähenemine, disianimõtlemine, disainist lähtuv innovatsioon jne).
Julged ideed ja lähenemised toetuvad uuringutele, disainiprotsessi etappidele ja läbimõeldud strateegiatele. Tulemuseks on erilised ja rätsepatöö põhimõttel loodud lahendused.

Lisasin siia alla ka mõned näited ja suunad eriprojektidest.
Viimasel ajal olen palju koostööd teinud kultuurivaldkonnas. Minu töödega on võimalik tutvuda: Ikkun Creative ja Dokfoto Keskus.

Lisainfo ja koostöö:
Kristel Laur +372 52 22422


Kommenteerimine on suletud