STRATEEGILINE DISAIN JA INNOVATSIOON
DISAINIMÕTLEMINE

Jätkusuutlik edu organisatsioonide jaoks igas sektoris sõltub võimest olla innovatiivne: kuidas edukalt rakendada uusi ided ja pakkuda konkureerivaid võimalusi.
Edukate innovatsioon tuleb küsimuste kvaliteedist, mitte ideede arvust.

Kui varasemalt on disaini enamasti käsitletud ainult esteetilisest küljest, siis täna tuntakse üha enam huvi disaini strateegilise poole vastu, mis aitaks eristuda ja konkurentidega võistelda.

Tegevus “disainima” tähendab hoolikalt ettevalmistatud protsessi, mis viib konkreetse vajaduse lahenduseni. Disainida tähendab planeerida ja kujundada ideid, need läbi testida ning lõpuks teostada. Disaineri jaoks on oluline kasutaja ja tema vajadused. Samuti keskkond, võimalused ja jätkusuutlikkus. Disainerid kasutavad oma töös erinevaid lähenemisi, mida on kasulik integreerida ja rakendada ka teistes valdkondades. Minu tugevuseks on samuti teadmised, kogemused psühholoogia ja arengutoetamise valdkonnast.

Nimetan ennast ka KOGEMUSTE DISAINERIKS.
Väga suur osa tänapäeva toodetest ja teenustest on mittemateriaalne, mida ei ole võimalik näha, katsuda, kuid on olemas, kui teenuseid ja tooteid kasutame.

Minu töö eesmärk on luua kogemusi, mis omavad tähendust ja pakuvad elamusi.

AITAN JUHTIDA JA ARENDADA DISAINIPROJEKTE NING LOON LAHENDUSI TOODETE, TEENUSTE JA RUUMIDEGA SEOSES, MILLE JUURES ON OLULISEKS KOGEMUSE KUI TERVIKU DISAIN.

Arenguprotsesside suunamisel kasutan INTEGREERITUD LÄHENEMIST psühholoogiast, organisatsioonikäitumisest, strateegilisest juhtimisest, pedagoogikast, adragoogikast, disainiprotsessist ja –juhtimisest (sh teenuste disain, kasutaja(inimese)keskne lähenemine, disianimõtlemine, disainist lähtuv innovatsioon jne).
Julged ideed ja lähenemised toetuvad uuringutele, disainiprotsessi etappidele ja läbimõeldud strateegiatele. Tulemuseks on erilised ja rätsepatöö põhimõttel loodud lahendused.

Peatselt lisandub uut informatsiooni!

Seniks võtke palun ühendust telefoni teel: +372 52 22422 Kristel Laur

Kommenteerimine on suletud