Selle teenuse pakkumisel olen ühendanud oma oskused ning
kogemused psühholoogia ja disaini valdkonnas.
Toetun sotsiaalpsühholoogilistele teooriatele, sh keskkonna-
ja arhitektuuripsühholoogiale, mis on üheks toetavaks suunaks
sisekujunduse ja tootedisaini valdkonnas.

Näited:
– Kuidas muuta kaubanduspinda ja müügikeskkonna tegureid nii,
et müügitulemused kasvaksid?
– Kuidas toetada lapse arengut ja enesekindlust ruumikujunduse
ja esemete abil?
– Millised on erinevate mänguväljakute eelised ja puudused lapse
arengut arvestades?
– Kuidas võivad töökeskkonna füüsilised tegurid, sh sisekujundus-
lahendused mõjutada töötajate sooritust ja tööga rahulolu?
– Milline on inimeste käitumine ööklubides ja kuidas seda teadmist
rakendada sisekujunduses, et see vastaks inimeste ootustele ja
vajadustele ning paneks neid eelistama just seda ööklubi?

Kommenteerimine on suletud